Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

Θα πληρώνουν οι ψυχικά ασθενείς τη φιλοξενία τους στις κοινοτικές δομές

  
Μόλις δύο μέρες μετά την προηγούμενη ανάρτηση με τίτλο: “Θα κλείσουν οι κοινοτικές δομές και θα επιστρέψουν οι ασθενείς στα ιδρύματα”, δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο εφαρμοστικός νόμος των υπουργείων Υγείας και Εργασίας, σύμφωνα με τον οποίο τα άτομα που διαμένουν στις κοινοτικές δομές (μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης) “θα συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψής τους” με ποσοστό επί της σύνταξης που λαμβάνουν !


Κεφάλαιο Ι΄ - Διατάξεις Ψυχικής Υγείας (άρθρο 30, παρ. 6) :

Προστίθεται παράγραφος 9 στο άρθρο 13 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96) ως ακολούθως: «9. Τα άτομα, τα οποία τοποθετούνται σε μονάδες και προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, που παρέχονται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του παρόντος νόμου και μόνο για τις δομές των οποίων η λειτουργία τους έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψής τους για όσο χρόνο διαμένουν στις δομές αυτές, με ποσοστό επί της σύνταξης την οποία λαμβάνουν. Τα Ν.Π.Ι.Δ. ελέγχονται ετησίως από ορκωτό ελεγκτή για το ποσό που συγκεντρώθηκε και τον τρόπο διαθέσεώς του, την έκθεση του οποίου υποχρεούται να υποβάλλει η διοίκηση του Ν.Π.Ι.Δ. μέχρι 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Ν.Π.Ι.Δ. με την υποχρέωση αυτή η κρατική επιχορήγηση διακόπτεται. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κλιμακωτά ανάλογα με τη σύνταξη του κάθε περιθαλπόμενου, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του, το όργανο ελέγχου και διαχείρισης των χρημάτων αυτών, πού δαπανούνται τα χρήματα αυτά και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Αντίθετοι όροι στις συναφθείσες συμβάσεις των εν λόγω φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με τους ασφαλιστικούς φορείς δεν ισχύουν.»

Για ακόμα μια φορά, το υπουργείο Υγείας παραβιάζει τη συμφωνία του με την Ε.Ε. για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση (σύμφωνο Spidla), σύμφωνα με το οποίο οι Ελληνικές Αρχές έχουν δεσμευθεί να εξασφαλίζουν ετησίως, στον Τακτικό Προϋπολογισμό που αφορά στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το σύνολο των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία των δομών ψυχικής υγείας φορέων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα...

Ο Ανδρέας Λοβέρδος, αντί να εξασφαλίσει “το σύνολο των απαραίτητων πόρων”, περιέκοψε κατά 55 % (!) τη χρηματοδότηση των κοινοτικών δομών και τώρα υποχρεώνει τους ψυχικά ασθενείς να συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψής τους με τη σύνταξή τους.

Όμως, οι σύμβουλοι του Ανδρέα Λοβέρδου (ποιοι να είναι άραγε;) “ξέχασαν” να τον πληροφορήσουν ότι, εξαιτίας της πολυετούς υποχρηματοδότησης, τα άτομα που διαμένουν στις κοινοτικές δομές πληρώνουν ήδη ένα μεγάλο μέρος των εξόδων τους, όπως: ένδυση / υπόδηση, επίπλωση / εξοπλισμό των δωματίων τους, εκπαιδευτικές / θεραπευτικές / ψυχαγωγικές δραστηριότητες, επισκέψεις / ταξίδια για επαφή με το οικογενειακό τους περιβάλλον, συμμετοχή σε ιατρικές / διαγνωστικές εξετάσεις, έξοδα νοσηλείας και αποκλειστικών νοσοκόμων, αγορά παραφαρμακευτικών / ορθοπεδικών ειδών...

“Ξέχασαν”, επίσης, να ενημερώσουν τον υπουργό Υγείας ότι πολλές από τις συντάξεις που λαμβάνουν οι φιλοξενούμενοι των κοινοτικών δομών, όπως και τα προνοιακά επιδόματα, ανέρχονται στα 300-400 ευρώ το μήνα -προς το παρόν, γιατί μπορεί και αυτά να περικοπούν.

Αν. λοιπόν, παρακρατείται η μισή περίπου σύνταξη (αυτό είναι το ποσοστό παρακράτησης στα ΝΠΔΔ) ποιος θα καλύπτει τα έξοδα που μέχρι τώρα κάλυπταν οι φιλοξενούμενοι των κοινοτικών δομών; Αν τα καλύπτει το υπουργείο Υγείας, δεν έχει κανένα νόημα η συγκεκριμένη διάταξη. Αν δεν τα καλύπτει κανένας, τότε σύντομα η καθημερινότητα των ψυχικά ασθενών που διαμένουν σε ξενώνες / οικοτροφεία / προστατευόμενα διαμερίσματα δε θα διαφέρει καθόλου από αυτή που είχαν στα άσυλα.

Αναρωτιέμαι ποια στάση θα τηρήσουν οι φορείς ψυχικής υγείας (μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ΝΠΙΔ), οι οποίοι υποστήριξαν το σύμφωνο Spidla. Θα διεκδικήσουν από το υπουργείο Υγείας και από την Ε.Ε. την εφαρμογή του ή θα οδηγήσουν στην εξαθλίωση τους ψυχικά ασθενείς, των οποίων τη φροντίδα ανέλαβαν;

Αναρωτιέμαι, επίσης, ποιος φορέας θα δέχεται στο μέλλον ασθενείς άπορους ή με χαμηλές συντάξεις, εφόσον η επιβίωση των κοινοτικών δομών θα εξαρτάται από τα χρήματα που θα εισπράττονται από τους ίδιους. Έχει κάποιο σχέδιο το υπουργείο Υγείας για τους ανθρώπους που δεν θα μπορούν “να συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψής τους”;

Τέλος, αναρωτιέμαι αν θα συνεχιστεί η σιωπή των θεσμικών οργάνων και των επιστημονικών / επαγγελματικών / εθελοντικών συλλόγων και σωματείων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ψυχικής υγείας.

Να θυμόμαστε αυτούς που υπέγραψαν το νόμο 4052:Διαβάστε:   

10 σχόλια:

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ είπε...

Αγαπητό psi-action,
το Δίκτυο ΑΡΓΩ από την πρώτη στιγμή έχει αρνηθεί την παρακράτηση από τα ΝΠΙΔ μέρους των συντάξεων των ενοίκων των στεγαστικών δομών τόσο για λειτουργικές δαπάνες όσο και για δαπάνες μισθοδοσίας των δομών, θεωρώντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες των μονάδων ως δημόσια δωρεάν υπηρεσία που παρέχεται και πρέπει να συνεχίσει να παρέχεται σε όλους χωρίς καμία συνεισφορά εκ μέρους τους στο πλαίσιο της υποχρέωσης του κράτους και του δικαιώματος των πολιτών για παροχή δημόσιων και δωρεάν υπηρεσιών υγείας. Θεωρώντας παράλληλα ότι οι μόνοι που έχουν δικαίωμα να διαχειρίζονται τα όποια έσοδα από τις συντάξεις και τα επιδόματα είναι οι ίδιοι οι ένοικοι αφού οι συντάξεις είναι ατομική ανεξάρτητη ανταποδοτική παροχή αναπλήρωσης εισοδήματος για τους συνταξιούχους των ασφαλιστικών ταμείων και τα επιδόματα της πρόνοιας ατομική κοινωνική παροχή εξασφάλισης της διαβίωσης των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε εκφράσει πάρα πολλές φορές τις αντιρρήσεις μας και εξ αιτίας αυτών των αντιρρήσεων δεν υπήρξε κοινή υπουργική απόφαση για τα ΝΠΙΔ και τα ΝΠΔΔ.
Δυστυχώς και χωρίς καμία διαβούλευση, το ΥΥΚΑ προχώρησε στη θέσπιση του παραπάνω νόμου που καθιστά πλέον νόμιμες τις όποιες παρακρατήσεις. Εμείς εμμένουμε στη θέση μας ότι οι συντάξεις και τα επιδόματα πρέπει να τα διαχειρίζονται μόνο οι ένοικοι που τα δικαιούνται και μόνο για ατομικές τους ανάγκες. Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε μια γενική παρακράτηση συντάξεων και θεωρούμε αν υποχρεωτικά γίνει κάποια παρακράτηση από τις συντάξεις αυτή θα πρέπει να είναι ανταποδοτική προς τον ένοικο και θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά ατομικές δαπάνες διαβίωσης (ένδυση, υπόδηση, τσιγάρα, διακοπές, κοινωνικές δραστηριότητες κλπ.) καθώς και άλλες εξατομικευμένες προσωπικές δαπάνες του κάθε ενοίκου, δηλαδή κάτι παρόμοιο με ότι γίνεται στα προστατευμένα διαμερίσματα βάσει των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων.
Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα απαιτήσουμε να υπάρξει σαφές κανονιστικό πλαίσιο και να διευθετηθούν πρώτα όλα τα ζητήματα τόσο σε επίπεδο διασφάλισης των δικαιωμάτων των ασθενών (ανταποδοτικότητα των συντάξεων, δικαιώματα συγγενών, κλπ) όσο και σε επίπεδο διαχείρισης ώστε να προστατευθούν τα δικαιώματα των ενοίκων, να διασφαλισθεί η ποιότητα ζωής τους, να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνειας στη διαχείριση των όποιων πόρων θα παρακρατούνται και θα ζητήσουμε να απαιτείται πάντα η συναίνεση του ενοίκου για την πραγματοποίηση της όποιας δαπάνης.
Στην περίπτωση που, παρά τις αντιδράσεις μας και χωρίς να υπάρξει σαφές πλαίσιο, υποχρεωθούμε να εφαρμόσουμε τις προβλέψεις του νόμου αυτό θα περιοριστεί ρητά από εμάς μόνο σε ατομικές δαπάνες του ενοίκου και σε καμία περίπτωση σε γενικά έξοδα των στεγαστικών μονάδων.
Είμαστε σίγουροι ότι στους όποιους υπολογισμούς εξασφάλισης πόρων από πλευράς του ΥΥΚΑ έχουν υπερεκτιμηθεί οι πιθανοί πόροι ώστε το ΥΥΚΑ πλασματικά να δείξει ότι εξασφάλισε την βιωσιμότητα των δομών και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα υπηρετηθεί ο επικαλούμενος στόχος διασφάλισης της συνέχισης της λειτουργίας των μονάδων, οπότε εκτός από το ζήτημα της προστασίας των δικαιωμάτων των ενοίκων πρέπει να προστατέψουμε και τη λειτουργία των ίδιων των στεγαστικών μονάδων και να διασφαλίσουμε από υπαρκτούς κρατικούς πόρους τη συνέχιση της λειτουργίας τους.
Έχουμε δηλώσει ήδη στο ΥΥΚΑ τις ουσιαστικές μας αντιρρήσεις και ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προβεί σε όλες τις σχετικές ρυθμίσεις πριν ξεκινήσει η οποιαδήποτε εφαρμογή του παραπάνω νόμου και ότι αν δεν διασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις δεν είμαστε διατεθειμένοι να καταπατήσουμε βασικά δικαιώματα των ενοίκων και να πειραματιστούμε για άλλη μια φορά και να εκτεθούμε σε κινδύνους.
Τέλος, ήδη ετοιμάζουμε αναφορά προς τον Συνήγορο του Πολίτη για να διερευνήσει την συνταγματικότητα και τη νομιμότητα των όποιων παρακρατήσεων.

koumparos είπε...

Να θυμόμαστε αυτούς που υπέγραψαν το νόμο 4052:

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΣΤΟΧΟΠΟΙΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
ΕΣΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΝΝΟΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 'ΒΛΗΜΑΤΑ' ΠΟΥ ΕΝΝΟΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΒΟΜΒΕΣ.
ΠΟΤΕ!!!

Post.Scriptum.Inter-Action. είπε...

Αγαπητέ κύριε Θεοδωρουλάκη,

Καταρχάς σας ευχαριστώ για την άμεση παρέμβαση – σχόλιο. Θεωρώ σημαντικό το ότι ο εκπρόσωπος του Δικτύου Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας δηλώνει ευθέως ότι είναι ενάντια στο μέτρο της παρακράτησης των συντάξεων των ενοίκων για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων των δομών.

Η απορία μου είναι αν αυτές οι θέσεις είναι προσωπικές ή αν τις συμμερίζεται το Δ.Σ. του Δικτύου και, ακόμα περισσότερο, οι διοικήσεις των φορέων. Εξάλλου, οι φορείς είναι αυτοί που θα εφαρμόσουν το μέτρο (αν δεν το έχουν εφαρμόσει ήδη) και όχι το Δίκτυο.

Για παράδειγμα, αν εσείς, ως εκπρόσωπος του Δικτύου, θεωρείτε «τις παρεχόμενες υπηρεσίες των μονάδων ως δημόσια δωρεάν υπηρεσία» και ότι «οι μόνοι που έχουν δικαίωμα να διαχειρίζονται τα όποια έσοδα από τις συντάξεις και τα επιδόματα είναι οι ίδιοι οι ένοικοι» -με τα οποία συμφωνώ απόλυτα μαζί σας- αλλά στο φορέα σας παρακρατούνται οι συντάξεις των ενοίκων, καταλαβαίνετε ότι προκύπτει ένα θέμα αναξιοπιστίας (και τεράστια απόσταση θεωρίας- πράξης).

Για να μην παρερμηνευτεί το παράδειγμα, διευκρινίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν υπονοώ ότι στο φορέα σας συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Επίσης, γράφετε ότι «στην περίπτωση που, παρά τις αντιδράσεις μας και χωρίς να υπάρξει σαφές πλαίσιο, υποχρεωθούμε να εφαρμόσουμε τις προβλέψεις του νόμου αυτό θα περιοριστεί ρητά από εμάς μόνο σε ατομικές δαπάνες του ενοίκου και σε καμία περίπτωση σε γενικά έξοδα των στεγαστικών μονάδων». Θα ήθελα να σας ρωτήσω: ποιους εννοείτε όταν γράφετε «θα περιοριστεί ρητά από εμάς», τους φορείς που εκπροσωπεί το Δίκτυο ή το φορέα σας;

Καταλαβαίνω ότι το Δίκτυο δεν έχει ούτε τη δικαιοδοσία ούτε τους μηχανισμούς να ελέγξει τους φορείς. Όμως, αν οι θέσεις του Δικτύου αναιρούνται στην πράξη από τους φορείς, όχι μόνο δεν έχει νόημα η ανακοίνωσή τους αλλά περνούν «προς τα μέσα» και «προς τα έξω» αντιφατικά μηνύματα.

Σας ευχαριστώ και αναμένω την απάντησή σας

Post.Scriptum.Inter-Action. είπε...

koumpare, εμείς απειλούμαστε δεν απειλούμε. Το να θυμόμαστε ποιοι περνάνε παρόμοιους νόμους καλό είναι, γιατί ξεχνάμε εύκολα σ' αυτή τη χώρα.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ είπε...

Αγαπητό psi-action,
αν έγραφα προσωπικές θέσεις δεν θα έγραφα "το Δίκτυο ΑΡΓΩ...", αλλά "εγώ πιστεύω". Οι θέσεις που αναφέρω είναι θέσεις της συντονιστικής επιτροπής που κοινοποιήθηκαν στα μέλη του δικτύου. Όπως ξέρετε τα συλλογικά όργανα τοποθετούνται σαν Δ.Σ. ή Σ.Ε. και ενημερώνουν τα μέλη τους ζητώντας να ακολουθήσουν την στρατηγική τους. Τα μέλη αν διαφωνούν θα τοποθετηθούν στην επόμενη ολομέλεια. Ως εκ τούτου οι τοποθετήσεις μας είναι δεσμευτικές και για τα μέλη βάσει του κανονισμού λειτουργίας του Δικτύου.
Επίσης ως ως Νόμιμος Εκπρόσωπος, βάσει της Ιδρυτικής Πράξης του δικτύου, εκφράζω την επίσημη θέση του Δικτύου ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής και συμμετέχω στον όποιο διάλογο ή διαβούλευση και έτσι έχω το δικαίωμα να γράφω και εδώ.
Όμως, όπως ξέρετε δεν είναι μέλη του Δικτύου όλα τα ΝΠΙΔ, οπότε οι αποφάσεις μας δεσμεύουν μόνο τα 44 μέλη μας και όχι τα 65 ΝΠΙΔ.
Ο έλεγχος της εφαρμογής των θέσεων μας πράγματι δεν είναι τόσο εύκολος όσο νομίζετε γιατί το Δίκτυο είναι άτυπο και δεν έχει πειθαρχικά όργανα ή επιτροπή δεοντολογίας για να επιβάλει ποινές. Αλλά οι όποιες καταγγελίες έχουν γίνει γνωστές στο Δίκτυο από τον τύπο ή από έγγραφες αναφορές έχουν άμεσα προωθηθεί στην Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, στην Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ψυχικά Ασθενών και στο ΣΕΥΠ, προς διερεύνηση χωρίς καμία διάκριση.
Το ουσιαστικότερο πέρα από την δυνατότητα ή μη ελέγχου είναι ότι αυτή την στιγμή υπάρχουν επίσημα κείμενα στο γραφείο του Υφυπουργού και στη Διεύθυνση που καταγράφουν την αντίδραση μας και ήδη ετοιμάζουμε αναφορά προς τον Συνήγορο του Πολίτη για να διερευνήσει την συνταγματικότητα και τη νομιμότητα των όποιων παρακρατήσεων.
αντί λοιπόν να μιλάμε για το πως και αν εφαρμοσθεί θα πρότεινα να κινηθούν εξίσου όλοι οι φορείς και τα σωματεία και με τη μαζική αντίδραση να μην επιτρέψουμε να εφαρμοστούν.

Post.Scriptum.Inter-Action. είπε...

Ευχαριστώ και πάλι για την απάντηση, κύριε Θεοδωρουλάκη.

Μπορούμε από κάπου να ενημερωθούμε ποια είναι τα 44 μέλη, για να ξέρουμε ποιοι φορείς δεσμεύονται με τις αποφάσεις του Δικτύου;

Τα σωματεία των εργαζομένων νομίζω ότι έχουν ξεκάθαρη θέση για το θέμα της παρακράτησης των συντάξεων, όπως φαίνεται στα δελτία τύπου που εξέδωσαν κατά τη διάρκεια της 15νθημερης κινητοποίησης.

Ελπίζω να ξεκαθαρίσει και η θέση των φορέων.

ΓΕΩΡΓΙΑ είπε...

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ: ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΠΟ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ "ΝΟΜΙΜΑ" ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ 12.00000000000000 ΜΕ ΤΗ ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΣΠΕ ΤΗΝ ΠΟΚΟΙΣΠΕ? -ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΚΥΡΙΕ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗ ΑΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΗΣΑΣΤΑΝ ΜΕΤΑΞΥ 200.000 ΚΑΙ 600.000 ΔΕΝ ΤΑ ΜΠΕΡΔΕΥΑ.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ είπε...

Αγαπητή Γεωργία,
Σε ότι αφορά το αν είμαι νόμιμος εκπρόσωπος να ξέρεις ότι αστικός κώδικας προβλέπει την δημιουργία και λειτουργία ενώσεων προσώπων για την επίτευξη κοινού κοινωνικού σκοπού και κοινή εκπροσώπηση των συμμετεχόντων μέσω οριζόμενου νομίμου εκπροσώπου με συμβολαιογραφική πράξη. Όποτε θες μπορώ να στην δείξω σε κάποια κινητοποίηση μας, αν συμμετέχεις... Έτσι στο πλαίσιο αυτό μετά από 3 εκλογικές διαδικασίες στο Δίκτυο έχω εκλεγεί σχεδόν παμψηφεί πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής και κατ' επέκταση παραμένω νόμιμος εκπρόσωπος.
Επειδή πολλά μπέρδεψες και ίσως κακόβουλα να σου ξεκαθαρίσω ότι το πρόγραμμα που λές αφορά την ψυχοκοινωική στήριξη των ανέργων και την υποστήριξη των οικογενειών σε κρίση και όχι τους ψυχικά πάσχοντες ανέργους. Για τους εργαζόμενους της χώρας και κατ' επέκταση για τους ανέργους είναι θεσμικά τουλάχιστον αρμόδια η ΓΣΕΕ και όχι η ΠΟΚΟΙΠΣΕ. Για να μην προκαλείς εντυπώσεις το πρόγραμμα των 12 εκατ. ευρώ αφορά 65 Κέντρα υποστήριξης των ανέργων σε όλη την χώρα σε συνεργασία με την ΓΣΕΕ, τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα και τους Δήμους, Εθνική τηλεφωνική γραμμή στήριξης των ανέργων κλπ. και θα υλοποιηθεί από όλα τα ΝΠΙΔ που έχουν Κέντρο Ημέρας και όχι το Δίκτυο. Έτσι, παράλληλα αφορά και την στήριξη της λειτουργίας όλων των Κέντρων Ημέρας της χώρας, δηλαδή την διασφάλιση της συνέχισης της εργασίας 600 περίπου επαγγελματιών ψυχικής υγείας.
από ότι ξέρω, σε δεύτερη φάση με τις αντένες κοινωνικής αλληλεγγύης που θα δημιουργήσει το ΥΥΚΑ για την καθημερινή στήριξη των ανέργων ( διατροφή, ,παροχή διάφορων υπηρεσιών κλπ) θα συμμετέχει και η ΠΟΚΟΙΣΠΕ και όλοι οι ΚΟΙΣΠΕ, γιατί όπως μάλλον ξέρεις οι ΚοιΣΠΕ έχουν παραγωγική δραστηριότητα για την επαγγελματική αποκατάσταση των ψυχικά πασχόντων και όχι παροχής ψυχοκοινωνικής στήριξης όπως τα Κέντρα Ημέρας. Μακάρι να είχαμε τόσο δυνατούς ΚΟΙΣΠΕ και ΠΟΚΟΙΣΠΕ που να μπορούσαν να παρέχουν και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης τόσων δεκάδων χιλιάδων ανέργων που βιώνουν την κρίση τόσο άμεσα και βίαια όσο ο εργαζόμενος στην Κομοτηνή που ίσως είδες...

Ανώνυμος είπε...

Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Μενέλαος Θεοδωρουλάκης ως νόμιμος εκπρόσωπος του ΔΙΚΤΥΟΥ χωρίς περιστροφές δήλωσε τη θέση του ΔΙΚΤΥΟΥ -συνεπώς και των φορέων που το απαρτίζουν - στο εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα των συντάξεων των ενοίκων. Ηρθε -νομίζουμε- η στιγμή που οι φορείς καλούνται με τις πράξεις τους και όχι με τους ωραίους συνεδριακούς λόγους να αποδείξουν ποιά είναι η θέση τους απέναντι στη καταστρατήγηση ατομικών δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων. Κανείς δεν αγνοεί τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φορείς. Ομως σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει αφορμή για τους φορείς - και ειδικά τους πρωτεργάτες της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης- να μετατραπούν από επιστημονικοί φορείς με κύρος και ιστορία σε εταιρίες με βασικό γνώμονα λειτουργίας τον ισολογισμό τους.

Μαριάννα είπε...

...και πόσο, πραγματικά, μας έχουν απογοητεύσει αρκετοί από τους "πρωτεργάτες" της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης...που είναι άφαντοι σε όλο αυτό τον αγώνα για τη διατήρηση της "ιδέας" των ψυχικά ασθενών να μπορούν να ζήσουν πιό ανθρώπινα...Θα πρότεινα να ανοίξουν τα σκονισμένα συρτάρια τους, να ξαναδούν τα βίντεο της Λέρου που κάναν το γύρω της Ευρώπης το 1989 και να θυμηθούν πώς ξεκίνησαν όλα αυτά...Άλλωστε από την αρχή μου φαινόταν περίεργο να βγαίνουν μπροστά πιο πολύ οι διοικήσεις παρά οι επιστημονικά υπεύθυνοι των δομών...

Επίσης, όντως,που είναι οι επιστημονικοί/επαγγελματικοί/εθελοντικοί σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ψυχικής υγείας;;;Για να γίνω πιο συγκεκριμένη, ψυχιατρικές/παιδοψυχιατρικές/ψυχαναλυτικές εταιρείες, σύλλογοι ψυχολόγων/λογοπαιδικών/εργοθεραπευτών/παιδαγωγών/νοσηλευτών, πανεπιστημιακοί, και άλλοι που ίσως ξεχνάω, ο λόγος σας στα μέσα ενημέρωσης, στους κυβερνητικούς φορείς, εδώ στο blog, ας ακουστεί...

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
2008-2016 psi-action. Powered by Blogger Blogger Templates designed by Deluxe Templates. Premium Wordpress Themes | Premium Wordpress Themes | Free Icons | wordpress theme
Wordpress Themes. Blogger Templates by Blogger Templates and Blogger Templates