Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

Η Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές διαταραχές για την παρακράτηση των συντάξεων

 
Η παρακράτηση μέρους των συντάξεων (από 50% έως 80%!) των ψυχικά πασχόντων -και γενικότερα των ανθρώπων με αναπηρίες- που φιλοξενούνται στις κοινοτικές στεγαστικές δομές του δημόσιου και του μη κερδοσκοπικού τομέα, καθώς και των περιθαλπόμενων σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί περισσότερο από ένα χρόνο.

Η ιστορία ξεκίνησε με “πρωτοβουλία” κάποιων ιδρυμάτων που κατέφυγαν στην εύκολη λύση της παρακράτησης των συντάξεων των ασθενών για να καλύψουν τα κενά της κρατικής υποχρηματοδότησης. Μάλιστα, υποστήριζαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα προστάτευαν τους ασθενείς από τον κίνδυνο να καταχραστούν τις συντάξεις οι συγγενείς τους (!). Και επειδή οι εύκολες λύσεις σε όλους αρέσουν, ακολούθησαν (ή μήπως προηγήθηκαν;) και κάποιοι φορείς ψυχικής υγείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι επιχείρησαν να εφαρμόσουν το μέτρο για τους φιλοξενούμενους των κοινοτικών στεγαστικών δομών (Οικοτροφεία, Ξενώνες). Ο λόγος ήταν ο ίδιος: Η κρατική υποχρηματοδότηση. Δικαιολογίες υπήρχαν και πάλι: Η προστασία των ασθενών από τους συγγενείς τους, ο κίνδυνος να κλείσουν οι κοινοτικές δομές και να επιστρέψουν οι ασθενείς στα ιδρύματα, μέχρι και η “θεραπευτική διάσταση” της παρακράτησης των συντάξεων αναπτύχθηκε για να πείσει όσους αναζητούσαν ένα πιο “επιστημονικό” άλλοθι.

(Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν αναφέρομαι στην οικονομική συμμετοχή των φιλοξενούμενων στα ατομικά τους έξοδα, αλλά στην παρακράτηση σημαντικού μέρους των συντάξεων για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων των κοινοτικών δομών).

Τι έκανε το υπουργείο Υγείας, ως εποπτεύουσα αρχή των παραπάνω φορέων, για αυτή την παρανομία; Αρχικά, προσποιήθηκε ότι δεν βλέπει αυτό που όλοι γνώριζαν και, στη συνέχεια, νομιμοποίησε την παρακράτηση των συντάξεων, επιβραβεύοντας στην πράξη όσους παρανομούσαν!

Όλο αυτό το διάστημα κυκλοφόρησαν αρκετές επιστολές και κείμενα που αναδεικνύουν την πολιτική, ηθική, κοινωνική, νομική και θεραπευτική πλευρά του θέματος. Σε αυτές έρχονται να προστεθούν η Έκθεση της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές διαταραχές, η οποία ακολουθεί, και η Γνωμοδότηση της κ. Μαρίας Μητροσύλη, Δρ. Νομικής – Δικηγόρου, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Απομένει να δούμε αν η ηγεσία του υπουργείου Υγείας θα δώσει βάση σε όσα έχουν εγγράφως διατυπωθεί -και θα ανακαλέσει τις σχετικές αποφάσεις- ή θα συνεχίσει να προσφέρει απλόχερα τα χρήματα των ασθενών στις διοικήσεις των φορέων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΌΜΩΝ ΜΕ
ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Αθήνα,  26-6-2012

ΘΕΜΑ: «Έκθεση της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές διαταραχές για τη συμμετοχή στη δαπάνη περίθαλψης των ατόμων, τα οποία τοποθετούνται σε μονάδες και προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες) του δημοσίου και ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού τομέα»

Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές διαταραχές έχει παρατηρήσει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ψυχικές διαταραχές να διαχειριστούν μόνοι τους τα προσωπικά τους έσοδα, μεταξύ άλλων των συντάξεων τους, με αποτέλεσμα είτε να επωφελούνται οι συγγενείς είτε να φροντίζουν για αυτά οι μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Έχει δε επισημάνει επανειλημμένα την ανομοιομορφία που υπάρχει στη διαχείριση των παραπάνω εσόδων των "οικοτρόφων-ασθενών" στα οικοτροφεία και ξενώνες του ν. 2716/1999 και έχει προτείνει τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος προς όφελος των προαναφερομένων προσώπων (έκθεση 2007-2008, σ. 29).

Όμως, σχετική νομοθετική ρύθμιση δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα που να αντιμετωπίζει σφαιρικά και ορθολογικά τα παραπάνω προβλήματα. Αντί αυτού ψηφίστηκαν διατάξεις για τη συμμετοχή στη δαπάνη περίθαλψης των ατόμων, τα οποία τοποθετούνται, σε μονάδες και προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες) που παρέχονται α) από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου [(νπδδ) (Ν.3984/2011, άρθρο 66 παρ. 9, Υ5α/Γ.Π οικ.26159/10-4-2012)] β) από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα [(νπιδ μη κερδ.), Ν. 4052/2012, άρθρο 30, παρ 6)] και για όσο χρόνο διαμένουν στις δομές αυτές, με παρακράτηση άνισου (κλιμακωτού) ποσοστού επί της σύνταξης την οποία λαμβάνουν, για παροχή όμοιων υπηρεσιών.

Αν δεχτούμε ότι οι διατάξεις των παραπάνω νόμων επιδιώκουν την οικονομική συμμετοχή των ωφελουμένων χάριν της βιωσιμότητας των οικοτροφείων και ξενώνων, λόγω έλλειψης πόρων του κράτους, αυτές οι ρυθμίσεις δεν θα πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με το Σύνταγμα, τις διεθνείς Συμβάσεις που έχει κυρώσει η χώρα και ισχύουν ως εσωτερικό δίκαιο και το Κοινοτικό δίκαιο. Διαφορετικά οι ρυθμίσεις αυτές, όπως συμβαίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι αντίθετες στο παραπάνω πλαίσιο και παραβιάζουν τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, για τους εξής λόγους:

• Τα άτομα με ψυχικές διαταραχές θεμελιώνουν δικαίωμα στην υγεία στην οποία περιλαμβάνεται και η ψυχική υγεία. Η άσκηση του δικαιώματος τους στην ψυχική υγεία και ειδικότερα στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση τελεί υπό την ευθύνη του κράτους και αποβλέπει επιπλέον στη διασφάλιση του σκοπού της προστασίας της δημόσιας υγείας και του δημοσίου συμφέροντος. Μετά δε από το κλείσιμο των ψυχιατρικών νοσοκομείων και τη μείωση των ψυχιατρικών κλινών, το Δημόσιο και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης ανέλαβαν την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω το Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες).

• Τα άτομα με ψυχικές διαταραχές που λαμβάνουν σύνταξη έχουν ήδη συνεισφέρει μέσω των εισφορών που έχουν καταβάλει στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. Συμμετέχουν δε μέσω του ειδικού ενοποιημένου κλειστού νοσηλίου στη χρηματοδότηση της παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που λαμβάνουν.

• Η κλιμακωτή παρακράτηση των συντάξεων των ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές που τοποθετούνται σε οικοτροφεία και ξενώνες γίνεται για παροχή των ίδιων ακριβώς προσφερομένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

• Η σύνταξη προστατεύεται ως περιουσιακό δικαίωμα. Πάγια δε ακόμη και όταν χωρεί κατάσχεση για χρέη στο δημόσιο αυτή γίνεται υπό αυστηρές προϋποθέσεις και δεν θίγει ένα ελάχιστο όριο της σύνταξης που χρειάζεται για τις προσωπικές ανάγκες του δικαιούχου ή μελών της οικογένειάς του που τυχόν έχει ο πολίτης υπό την προστασία του, ενώ στον ιδιωτικό τομέα η νομοθεσία για χρέη προς ιδιώτες είναι αυστηρότερη, εφόσον η σύνταξη εις χείρας τρίτου (τράπεζα) είναι όχι μόνο ακατάσχετη αλλά και ανεκχώρητη και ασυμψήφιστη.

• Τα άτομα με ψυχικές διαταραχές, όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες, έχουν συνεισφέρει ήδη μέσω των οριζόντιων περικοπών της σύνταξης τους στα δημόσια βάρη.

• Τέλος, η διαχείριση των προσωπικών εσόδων από τα ίδια τα άτομα με ψυχικές διαταραχές είναι κατεξοχήν θεραπευτική πράξη και βοηθά στην αυτονομία τους, στην ψυχοκοινωνική τους αποκατάσταση και κοινωνική τους επανένταξη. Ενώ η στέρηση της παραβιάζει τα περιουσιακά τους δικαιώματα και προσβάλλει την αξιοπρέπεια τους, καθώς δημιουργεί συνθήκες ασυλιακού τύπου στα οικοτροφεία και ξενώνες.

Για τους παραπάνω λόγους, η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές που τοποθετούνται σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες) θεωρεί ότι τα συγκεκριμένα άτομα τυγχάνουν της προστασίας του κράτους σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις και συνεπώς η κλιμακωτή παρακράτηση ποσών της σύνταξης τους παραβιάζει τα δικαιώματα τους.

Προτάσεις

Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές προτείνει τα εξής:

• Την τροποποίηση των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων και τη σφαιρική-ορθολογική αντιμετώπιση του προβλήματος, ώστε οι συντάξεις των ασθενών να χρησιμοποιούνται από τους ίδιους για τις δικές τους ανάγκες χάριν της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και ένταξης τους στην κοινότητα.

• Τη διερεύνηση της δυνατότητας συνεισφοράς ενός μικρού σταθερού ποσοστού (πχ. 15-20%) επί των μηνιαίων εισοδημάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές για όσο διάστημα αυτά διαβιώνουν σε οικοτροφεία και ξενώνες και για το μέρος εκείνο, και μόνον, του εισοδήματος τους που υπερβαίνει την κατώτερη σύνταξη του Ο.Γ.Α.

• Τη νομοθετική ρύθμιση για πρόσβαση και πλήρη κάλυψη των απόρων σε Μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες).


Για την Ειδική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος, Βλάσης Τομαράς
 

18 σχόλια:

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ είπε...

ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΟΤΙ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣ ΜΗΤΡΟΣΥΛΗ ΕΓΙΝΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΓΩ. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 10-7-12 ΘΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ. ΜΗΝ ΜΕΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΣ ΛΕΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥ

Post.Scriptum.Inter-Action. είπε...

Καλά έκανε το Δίκτυο και ζήτησε τη γνωμοδότηση της κας Μητροσύλη, να το αναγνωρίσουμε. Ελπίζω να αναγνωρίζετε και εσείς ότι κακώς φορείς -μέλη του Δικτύου- επιχειρούσαν πριν καν νομιμοποιηθεί η παρακράτηση των συντάξεων να εφαρμόσουν το μέτρο.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ είπε...

ΤΟ ΟΤΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΛΟΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΘΑ ΤΗΝ ΧΡΕΩΣΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΘΑ ΤΣΟΥΒΑΛΙΑΣΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ: Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΚΑΛΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΩΣ ΤΩΡΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΟΠΩΣ ΞΕΡΕΤΕ ΖΗΤΗΣΑΜΕ, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Post.Scriptum.Inter-Action. είπε...

Το ερώτημα είναι: γιατί φορείς -μέλη του Δικτύου- επιχειρούσαν να παρακρατήσουν τις συντάξεις των εξυπηρετούμενών τους (τουλάχιστον ένα χρόνο!) πριν νομιμοποιηθεί το μέτρο. Γιατί ζητάτε τώρα από τα μέλη σας να μην εφαρμόσουν την παρακράτηση και δεν το ζητούσατε νωρίτερα (δηλ. τότε που δεν είχε καν νομοθετηθεί και, προφανώς, ήταν παράνομη κάθε παρακράτηση);

Δεν αναφέρομαι σε όλους τους φορείς και δεν συνηθίζω να “τσουβαλιάζω” (αντίθετα, γνωρίζετε ότι πολλές φορές έχω γράψει εναντίον αυτού του “τσουβαλιάσματος”). Όμως, ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ίδιο το Δίκτυο προκάλεσε το “τσουβάλιασμα” των φορέων με το να δείχνει ανοχή σε κάποιους φορείς (μέλη του Δικτύου). Μπορεί να μην είναι το Δίκτυο αρμόδιο να ελέγξει, αλλά δεν είναι δυνατόν να μη διάβασε τίποτα (επιστολές, κείμενα, δημοσιεύματα...) τον τελευταίο χρόνο. Θα μπορούσε το Δίκτυο, τουλάχιστον, να πάρει δημόσια θέση για το θέμα, να κάνει μια σύσταση σε όσους φορείς έσπευσαν να παρακρατήσουν τις συντάξεις και να καταδικάσει παρόμοιες ενέργειες. Έγινε κάτι τέτοιο και δεν το αντιλήφθηκα;

Τώρα, αν το Δίκτυο βγάλει κάποια ανακοίνωση ενάντια στην παρακράτηση των συντάξεων, το οποίο καλό είναι να γίνει έστω και καθυστερημένα, ελπίζω να προσέξει ποιοι θα την υπογράψουν. Θα είναι κωμικοτραγικό να δούμε όσους έσπευσαν να εφαρμόσουν το μέτρο (για να μην πούμε ότι το πρότειναν) να ζητούν από τους υπόλοιπους φορείς να μην το εφαρμόσουν.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ είπε...

Από την πρώτη μέρα πήραμε θέση και δημόσια και μάλιστα το δηλώσαμε και εδώ (δες σχετικούς διαλόγους στην πρώτη ανάρτηση. Επίσης με έγγραφο που σας αποστείλαμε σας κοινοποιήσαμε την απόφαση στις αρχές Απριλίου 3-4-12 όπου δηλώναμε στον Υπουργό ότι " ότι δεν εφαρμόζουμε καμία παρακράτηση συντάξεων χωρίς προηγούμενη πλήρη νομιμοποίηση σε όλα τα επίπεδα (προστασία δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών, διαφάνεια, κατοχύρωση μας έναντι απαιτήσεων συγγενών) και αποσαφήνιση όλων των παραμέτρων και διαδικασιών".
Επίσης αν δείτε το e-mail σας θα δείτε ότι το Δίκτυο κοινοποίησε πρώτο από όλους την έκθεση της επιτροπής προστασίας των δικαιωμάτων και τυπικά περιμέναμε την τοποθέτηση της επιτροπής πριν δημοσιοποιήσουμε την γνωμοδότηση μας γιατί η κα. Μητροσύλη είναι και μέλος αυτής της επιτροπής.
Αν διαβάσετε την γνωμοδότηση νομίζω ότι δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης του παράνομου χαρακτήρα της ρύθμισης για την παρακράτηση των συντάξεων οπότε παραμένει σε ισχύ η απόφαση μας όπως αναφέρεται στην επιστολή στις 3-4-12 και αυτή την απόφαση θα επαναεπιβεβαιώσουμε στην ολομέλεια στις 10-7-12.
Σχετικά τώρα με τους μηχανισμούς ελέγχου θα σας θυμίσω ότι σε όλα τα κείμενα να μας ζητάμε διαχειριστικό έλεγχο ακόμα και από ορκωτούς λογιστές και αξιολόγηση, δυστυχώς όμως το Υπουργείο συνεχίζει να μην οργανώνει συστηματικούς και τακτικούς ελέγχους και αξιολόγηση με αποτέλεσμα να δρα μόνο πυροσβεστικά.
Ως Δίκτυο δεν έχουμε καμία θεσμική νομιμοποίηση επιβολής κυρώσεων στους φορείς γιατί είμαστε ένωση προσώπων για την επιδίωξη κοινού σκοπού και μόνο. Παρόλα αυτά το Δίκτυο έχει ήδη δύο φορές ζητήσει τον έλεγχο μελών του από την Αρχή προστασίας των Δικαιωμάτων των Ψυχικά πασχόντων μετά από ονομαστικές καταγγελίες.
Στην αναμενόμενη μετατροπή μας σε ομοσπονδία θα θεσμοθετηθούν διαδικασίες ελέγχου των αρχών και της δεοντολογίας χωρίς όμως να υποκαταστήσουμε το Υπουργείο στον ελεγκτικό του ρόλο.
Τέλος, δεν είναι τυχαίο το ότι λόγω της θεσμικής μας αντίδρασης δεν εκδόθηκε καμία υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση του πλαισίου παρακράτησης συντάξεων από τα ΝΠΙΔ ενώ αντίθετα, δυστυχώς, είχαμε πριν ένα την σχετική απόφαση για τα ΝΠΔΔ.

Ανώνυμος είπε...

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΠΟΥ ΣΟΥ ΖΗΤΑ ΑΝΤΑΛΑΓΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΡΩΣΤΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΤΥΧΕΙ.

Post.Scriptum.Inter-Action. είπε...

Κύριε Θεοδωρουλάκη, οι προηγούμενες αναρτήσεις (και τα σχετικά σχόλια) είναι στη διάθεση όλων και μπορούμε να ξαναθυμηθούμε τα κείμενα, καθώς και τα γεγονότα που ακολούθησαν.

Στην ανάρτηση της 4ης Μαρτίου, σε σχόλιό σας, είχατε εκφράσει τις θέσεις του Δικτύου και, μεταξύ άλλων, σας είχα γράψει: “αν οι θέσεις του Δικτύου αναιρούνται στην πράξη από τους φορείς, όχι μόνο δεν έχει νόημα η ανακοίνωσή τους αλλά περνούν «προς τα μέσα» και «προς τα έξω» αντιφατικά μηνύματα” και είχατε απαντήσει: “οι τοποθετήσεις μας είναι δεσμευτικές και για τα μέλη βάσει του κανονισμού λειτουργίας του Δικτύου” (αντιγράφω δυο προτάσεις και όποιος επιθυμεί μπορεί να διαβάσει εκείνη τη συζήτηση). Όμως, τελικά δεν φάνηκε να δεσμεύτηκαν όλα τα μέλη σας. Αυτό μόνο παρατηρώ και δε νομίζω ότι χρειάζεται να επαναλάβουμε τα ίδια. Πολλοί αναγνώστες εργάζονται στο χώρο και γνωρίζουν τι γίνεται.

Δεν είναι το θέμα τι έκανε γενικά το Δίκτυο, αλλά τι κάνει όταν οι ενέργειες φορέων - μελών του έρχονται σε αντίθεση με τις τοποθετήσεις του. Πιθανώς να μην μπορεί να κάνει κάτι, εσείς γνωρίζετε καλύτερα τις δυνατότητές του. Όμως, αν το δεχτούμε αυτό, εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω τι νόημα έχουν οι θέσεις ενός Δικτύου από τη στιγμή που δεν τις ακολουθούν τα μέλη του.

Γνωρίζουμε όλοι τις ευθύνες του υπουργείου και, ειδικά σε αυτό το blog, αυτές κυρίως σχολιάζουμε εδώ και τέσσερα χρόνια. Και θα συνεχίσουμε να τις σχολιάζουμε γιατί η ηγεσία του υπουργείου έχει την ευθύνη για τις πολιτικές που εφαρμόζονται, ακόμα και όταν οι “σύμβουλοί” του τις επηρεάζουν προς ίδιον συμφέρον.

Ανώνυμος είπε...

Συναδελφε
τι εννοεις λεγοντας ακόμα και όταν οι “σύμβουλοί” του τις επηρεάζουν προς ίδιον συμφέρον. Πες μας τι ξερεις γιατι αποσα διαβασα πρεπει νασαι καλα ενημερομενος ενω εμεις εχουμε αγρια μεσανυχτα. Χτεσ εγινε μια συναντηση τιυ δικτυου.Πως θα μαθουμε οι εργαζομενοι τι ειπαν για την χρηματοδοτηση και ποτε θα πληρωθουμε. Απο το οικοτροφειο δεν μας λενε τιποτα και μονο ο μισθος μου μπαινει στο σπιτι και ειναι τριτος μηνας που ειμαι απληρωτος.

Post.Scriptum.Inter-Action. είπε...

Όλοι μεσάνυχτα έχουμε αγαπητέ. Το φως το βλέπουν μόνο όσοι έχουν προσβάσεις στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία (και τώρα με συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ φαντάζομαι ότι θα καλοπεράσουν όλοι οι παλιοί καλοί πελάτες τους). Δεν γνωρίζω τι ειπώθηκε στη συνάντηση του Δικτύου. Αν θέλει ο πρόεδρος του, που σχολίασε παραπάνω, μπορεί να απαντήσει.

Μια ιδέα πάντως μας έδωσε ο κος Βαρουχάκης με την επιστολή του: http://psi-action.blogspot.gr/2012/06/blog-post_05.html

Ανώνυμος είπε...

Αν θελει ο προεδροσ του Συναδελφε μπορει να απαντησει; Ετσι παει τωρα το πραμα;Δεν εχει υποχρεωση να ενημερωσει τους εργαζομενους; Αλλα θα μου πεις προεδρος των φορεων ειναι. Σαυτους δινει αναφορα.Σωστο και αφτο.Να κανω και μια προταση Συναδελφε σχετκα με τις συνταξεισ των χρονιων αρρωστων κτλ.Γιατι δεν προσβαλουν το νομο
4052 στο συμβουλιο επικρατειασ;Μια και καλη απο τωρα αφου εκει θα καταληξουμε αφου οι συμβουλοι που ελεγες παραπανω θα συνεχιζουν να επηρεαζουν τα πραματα για το συμφερον τους οπως ειπες. Οχι αλλα μασημενα λογια.Δεν χορταινουμε μ αφτα. Αν θα παρουμε τα λεφτα που μας χρωστουν και ποτε θα γινει αφτο να μας πουν. Αν θα συνεχισθει η χρηματοδοτηση του προγραμματος να μασ πουν για να ξερω ποτε θα παω ψωμι στη οικογενεια

Post.Scriptum.Inter-Action. είπε...

Δεν νομίζω ότι το Δίκτυο έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους εργαζόμενους, γι' αυτό έγραψα "αν θέλει...". Το Δίκτυο εκπροσωπεί τις διοικήσεις των φορέων. Αυτές θα πρέπει να ενημερώνουν τους εργαζόμενους, ως εργοδότες τους. Επίσης, οι εργαζόμενοι εκπροσωπούνται από τα σωματεία τους, αν αδιαφορούμε εμείς οι ίδιοι να δυναμώσουμε τα σωματεία μας δεν μας φταίει κανείς.

Δεν γνωρίζω αν μπορεί να γίνει προσφυγή στο ΣτΕ, δεν είμαι νομικός. Όσο γι' αυτούς που επηρεάζουν τα πράγματα, θα συνεχίζουν να τα επηρεάζουν όσο βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας οι δικοί τους άνθρωποι, δηλ. αυτοί με τους οποίους διαπλέκονται τόσα χρόνια. Αν δεν διεκδικήσουμε κάτι διαφορετικό, είμαστε καταδικασμένοι να παρακαλάμε για το "ψωμί μας", όπως λες. Έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ είπε...

Δεν είχα δει ως σήμερα τα καινούργια σχόλια.
Το Δίκτυο μπορεί να είναι Δίκτυο των Φορέων αλλά είναι παρόν σε όλες τις διεκδικήσεις και με κάθε τρόπο προωθεί την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, γιαυτό άλλωστε ζητήσαμε και η εμπειρογνωμοσύνη της κα. Μητροσύλη να μην περιοριστεί στα θέματα των ΝΠΙΔ.
Πρέπει να ξέρετε ότι πάντα ενημερώνουμε τα σωματεία των εργαζομένων (μπορεί να το επιβεβαιώσει και το psi-action που πάντα λαμβάνει ΟΛΗ την αλληλογραφία του Δικτύου) και πάντα διεκδικούμε την υπεράσπιση και των δικαιωμάτων των εργαζομένων τους απέναντι σε παράλογες πολιτικές όπως αυτή της απόφασης στις 3-5-12 που μας ζήταγε αναδρομικά από 1-1-12 να εφαρμόσουμε περικοπές σε εκατοντάδες εργαζόμενους που είχαν πάρει κατά καιρούς κάτι επιπλέον από τις προβλέψεις της ΚΥΑ 49524/2362/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β’/17.7.2008), που αφορά τα κατώτερα όρια των αμοιβών σας και που το ΥΥΚΑ μετέτρεψε τα κατώτερα όρια και σε ανώτερα.
Οπότε όλη την πληροφόρηση την έχουν τα σωματεία σας.
Το Δίκτυο επίσης έχει αναδείξει την μετατροπή των συμβάσεων όλων των εργαζομένων σε δύο φορείς από πλήρους απασχόλησης σε μερικής,όχι μόνο για το ζήτημα των εργαζομένων αλλά και για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς την ίδια στιγμή κανένα σωματείο να έχει τοποθετηθεί γιατί όπως μου είπαν, όταν τους ζήτησα να διαμαρτυρηθούμε από κοινού, "δεν είναι μέλη μας αυτοί οι εργαζόμενοι".
Σχετικά τώρα με το μείζον ερώτημα της επόμενης χρηματοδότησης, δυστυχώς τα νέα δεν είναι ευχάριστα, αναμένουμε από το Υπουργείο Οικονομικών να επιτρέψει την άμεση διάθεση των υπόλοιπων 6 εκατ. ευρώ καθώς και να προσθέσει σε αυτά τα όποια έσοδα από την παρακράτηση του 2%, οπότε ως τα τέλη Ιουλίου δεν νομίζω ότι θα καταβληθεί καμία νέα χρηματοδότηση. Το μόνο θετικό είναι ότι το ΥΥΚΑ θα κάνει μια προσπάθεια να προκαταβληθούν τα 30 εκατ. ευρώ που το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει ότι θα παρακρατήσει από το 2% ως το τέλος του χρόνου ώστε να καταφέρουμε να έχουμε συνεχή ροή χρηματοδοτήσεων. Αν αυτό το αίτημα γίνει αποδεκτό τότε θα καταφέρουμε να επαναφέρουμε μια σταθερή ροή χρηματοδοτήσεων και κατ' επέκταση καταβολής μισθών, σε κάθε άλλη περίπτωση η μόνη λύση είναι κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις και δυστυχώς η υπομονή αλλά και η επιμονή όλων μας.

Post.Scriptum.Inter-Action. είπε...

Το psi-action πραγματικά λαμβάνει ενημερωτικά κείμενα από το Δίκτυο (αν είναι όλα δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά δεν έχω και λόγο να το αμφισβητήσω) και ενημερώνει τους αναγνώστες του.

Για τη μετατροπή των συμβάσεων όλων των εργαζομένων δύο φορέων σε μερικής απασχόλησης, το έχω ακούσει ανεπίσημα. Υπάρχει κάποια σχετική επιστολή του Δικτύου; Νομίζω ότι δεν έχω λάβει κάτι σχετικό (ελπίζω να μην μου έχει διαφύγει). Ούτε από τα σωματεία είχα κάποια ενημέρωση, ούτε από κάποιον από τους εργαζομένους των φορέων αυτών.

Ο λόγος που έγραψα παραπάνω ότι το Δίκτυο δεν έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους εργαζομένους, είναι γιατί ...απλά δεν έχει την υποχρέωση.

Post.Scriptum.Inter-Action. είπε...

Επειδή συζητήσαμε πιο πάνω για το θέμα των "συμβούλων" του υπουργείου υγείας, να συμπληρώσω ότι ακόμα και η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, σε επιστολή της προς τον υπουργό υγείας, αναφέρει ότι επιτροπές αποφασιστικής σημασίας στελεχώνονται από πρόσωπα προσωπικής επιλογής των υπουργών ή του πολιτικών χώρων που αυτοί εκπροσωπούν.

Η επιστολή της Ε.Ψ.Ε. είναι εδώ

Όλοι, λοιπόν, γνωρίζουν ποιοι παίρνουν τις αποφάσεις: οι "γνωστοί άγνωστοι" της ψυχικής υγείας! Τα ονόματά τους, βέβαια, δεν τα γνωρίζει κανένας :)

Ανώνυμος είπε...

ΕΠΕΙΔΗ ΕΓΩ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΞΕΡΩ, ΕΠΕΙΤΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΨΕ, ΑΝ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ (ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΒΑΠΤΙΣΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ) ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ, ΠΟΙΟΙ/ΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ, ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΜΕΣΑ Η ΕΜΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ Σ ΑΥΤΗ, ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΕΠΕΛΕΧΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ;
ΑΚΟΜΗ, ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΕΧΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ Η ΕΨΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ;
ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΦΙΛΟΔΟΞΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ;

Ανώνυμος είπε...

Τα ονόματα είναι εύκολο να τα βρεις:
Η ομάδα εργασίας για το πρόγραμμα Ψυχαργώς

Ανώνυμος είπε...

Σ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΑΝΩΝΥΜΕ ΤΗΣ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 1.13 Μ.Μ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ.
ΟΠΩΣ ΠΙΘΑΝΑ ΝΑ ΕΙΔΕΣ ΚΑΝΕΝΑΣ «ΑΡΜΟΔΙΟΣ» ΔΕΝ ΕΝΟΙΩΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΨΥΧΑΡΓΩ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΑΥΤΟ. ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΥΠΟΜΟΝΕΤΙΚΑ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΠΑΝΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΓΩ ΚΑΙ ΘΑ ΖΗΤΗΣΩ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ Σ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΤΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ.
ΠΕΣ ΜΟΥ ΟΜΩΣ ΑΝ ΞΕΡΕΙΣ, ΑΦΟΥ Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΗΤΑΝ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ Η ΟΧΙ; ΠΟΙΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΑΣ;

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε (23 Αυγούστου 2012 8:52 μ.μ.), δεν ξέρω ποιον θεωρείς αρμόδιο να απαντήσει, αλλά δε νομίζω να απαντήσει κανένας στις ερωτήσεις σου.

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
2008-2016 psi-action. Powered by Blogger Blogger Templates designed by Deluxe Templates. Premium Wordpress Themes | Premium Wordpress Themes | Free Icons | wordpress theme
Wordpress Themes. Blogger Templates by Blogger Templates and Blogger Templates