Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011

Ο Λοβέρδος βάζει τέλος στον ...δωρεάν εγκλεισμό

 

Οι ψυχικά πάσχοντες -και γενικότερα οι άνθρωποι με αναπηρίες- στο εξής θα πληρώνουν για τη “μόνιμη φιλοξενία τους” (δηλ. τον εγκλεισμό τους) στα ιδρύματα. Αυτό αποφάσισε ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, η εφαρμογή της απόφασης θα εξασφαλίσει “τη βιωσιμότητα  και την αποτελεσματική λειτουργία” των ιδρυμάτων, “την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και φροντίδας” και “την ανάπτυξη περαιτέρω κλινών για την εξυπηρέτηση περισσοτέρων ατόμων που χρήζουν μόνιμης φιλοξενίας” (όπως καταλαβαίνετε, μετά από όλα αυτά οι κλίνες στα ιδρύματα της χώρας μας θα γίνουν ανάρπαστες).

Φυσικά, το ίδρυμα θα ενημερώνει τον πελάτη για το κόστος της “φιλοξενίας” του και αν αυτός δεν επιθυμεί να το καταβάλει μπορεί να επιλέξει μια από τις πολλές εναλλακτικές λύσεις που του δίνονται, όπως: να μείνει κλεισμένος σε κάποιο υπόγειο, να επαιτεί στα φανάρια ή στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να πεθάνει αβοήθητος στο δρόμο κτλ

Ο Ανδρέας Λοβέρδος, δεν έχει αποφασίσει ακόμα εάν οι πελάτες θα χρεώνονται για τα υλικά που χρησιμοποιούν (ιμάντες, κλουβιά κτλ) ή τη διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο (απομόνωση). Αναμένεται νέα απόφαση, ελπίζουμε μέσα στο καλοκαίρι για να μη χαθεί η τουριστική σεζόν.

Ακολουθεί η απόφαση, την οποία μπορείτε να διαβάσετε και στο diavgeia.gov.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ
Τμήμα B’
  Αθήνα,                   27 -7-2011
Αρ. Πρωτ : Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ.
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 101 87
Πληροφορίες : Δ. Νικόλσκυ
Τηλέφωνο : 210 5227700
Εσωτ. : 194
FAX : 210 52 301 796
e-mail : d.nikolsky@yyka.gov.gr

                                                                                                               ΠΡΟΣ:
Πίνακα αποδεκτών για ενέργεια

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα:  «Καθορισμός   συμμετοχής   στη   δαπάνη   περίθαλψης   των περιθαλπόμενων   σε   νομικά πρόσωπα   δημοσίου   δικαίου   τα   οποία  παρέχουν  υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
Της παραγράφου 3 του  άρθρου 13 του ν.3868/2010 (ΦΕΚ Α΄129), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 66 του ν.3984/2011 (ΦΕΚ Α΄150)
Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.3106/2003 (ΦΕΚ Α΄30)
Των άρθρων 14 και 15 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄81)
Του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄76)

2. Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών και  λοιπών αναγκών,  την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και την αποτελεσματική λειτουργία των δημοσίων φορέων,  Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, που παρέχουν υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης σε άτομα που χρήζουν ειδικής και συνεχούς μέριμνας (χρονίως πάσχοντα), την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και φροντίδας στα άτομα αυτά, με ταυτόχρονη μείωση της κρατικής επιχορήγησης και την ανάπτυξη περαιτέρω κλινών για την εξυπηρέτηση περισσοτέρων ατόμων που χρήζουν μόνιμης φιλοξενίας.

3. Το   γεγονός, ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Οι   περιθαλπόμενοι  συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψης με παρακράτηση ποσού από τη σύνταξη που λαμβάνουν από τον ασφαλιστικό τους φορέα με ταυτόχρονη απόδοση αυτού στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που τους φιλοξενεί. Το παρακρατηθέν ποσό της σύνταξης αποδίδεται είτε απευθείας από τον ασφαλιστικό φορέα στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που φιλοξενεί τον περιθαλπόμενο είτε παρακρατείται απευθείας από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

2. Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου καθορίζεται κλιμακωτά ως ακολούθως:

α) Για σύνταξη μέχρι 360 ευρώ ποσοστό 40%
β) Για σύνταξη από 360,01 ευρώ μέχρι 500 ευρώ ποσοστό 50%
γ) Για σύνταξη από 500,01 ευρώ μέχρι 1000 ευρώ ποσοστό 60%
δ) Για σύνταξη από 1000,01 ευρώ μέχρι 1500 ευρώ ποσοστό 70%
ε) Για σύνταξη από 1500,01 ευρώ και άνω ποσοστό 80%.

3. Το ποσό που αναλογεί στις ημερολογιακές ημέρες σε μηνιαία βάση κατά τις οποίες ο περιθαλπόμενος δεν εξυπηρετείται από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αλλά διαμένει με τους οικείους του θα επιστρέφεται στον περιθαλπόμενο είτε με απευθείας καταβολή είτε με συμψηφισμό κατά τον επόμενο ημερολογιακό μήνα.

4. Το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου υποχρεούται να ενημερώνει τον περιθαλπόμενο για την παρακράτηση του αναφερόμενου ποσοστού και να ζητάει από τον περιθαλπόμενο την υποβολή κάθε εγγράφου απαραίτητου για την εφαρμογή της παρούσας.

5. Τα παρακρατηθέντα ποσά εγγράφονται στα έσοδα του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και η διαχείριση αυτών γίνεται όπως και τα υπόλοιπα έσοδα του φορέα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
             
 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Κυριακή 17 Ιουλίου 2011

Ένα χρόνο αναμονή για ανανέωση αναπηρικής σύνταξης !


Εδώ και πολλά χρόνια ακούμε και διαβάζουμε για τους “ανάπηρους – μαϊμούδες” (ένας χαρακτηρισμός χυδαίος και ρατσιστικός, όπως ορθά υποστηρίζει η ΕΣΑμεΑ), τους οποίους “κυνηγούν” οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου Υγείας (και ενίοτε του υπουργείου Εργασίας).

Το διαχρονικό (και αναποτελεσματικό) μαϊμούδο-κυνηγητό έχει ξεπεράσει σε “μιντιακή” κάλυψη το άλλο αγαπημένο σπορ των υπουργών Υγείας: το κυνήγι των “πιράνχας της υγείας”. Αν τα αναζητήσετε στο google θα βρείτε μεγάλο αριθμό αποτελεσμάτων (1, 2).

Στην ουσία, βέβαια, δεν πρόκειται για “κυνηγητό”, αλλά για άλλο ένα επικοινωνιακό κόλπο για τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης. Έτσι, δυο διαφορετικά προβλήματα, η πρόνοια για τους ανθρώπους με αναπηρίες και η αναζήτηση όσων κακώς λαμβάνουν αναπηρικές συντάξεις, γίνονται ένα. Η ενασχόληση με το δεύτερο πρόβλημα, η οποία μένει στα λόγια και στους τίτλους των ειδήσεων, αποτελεί άλλοθι για την αδιαφορία των κυβερνήσεων για το πρώτο.

Εν συντομία, το χρονικό της κοροϊδίας έχει ως εξής:

Το 2004 η “νέα κάρτα λειτουργικότητας” (γνωστή ως κάρτα αναπηρίας) ήταν μια δέσμευση του τότε υπουργού Υγείας Νικήτα Κακλαμάνη με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τα τέλη του 2006. “Το υπουργείο Υγείας δεν μπορεί να συνεχίσει να ανέχεται τους ανάπηρους-μαϊμού, που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό”, δήλωνε ο κ. Κακλαμάνης. Τελικά, ξοδεύτηκαν είκοσι εκατομμύρια ευρώ για το σχεδιασμό μιας κάρτας που δεν είδαμε ποτέ.

Δεν νομίζω να σας προκαλέσει έκπληξη ότι η καθιέρωση της “κάρτας αναπηρίας” αποτέλεσε βασική πολιτική του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Όμως, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν έκανε τίποτα.

Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου αν και επέκρινε τον προκάτοχό της, γιατί “η καθιέρωση Κάρτας Αναπηρίας δεν έχει ακόμα γίνει πράξη παρά τις συνεχείς εξαγγελίες του υπουργείου Υγείας”, όταν ανέλαβε η ίδια το υπουργείο Υγείας έκανε ...μία από τα ίδια.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος, ως υπουργός Εργασίας, ήταν “αποφασισμένος όχι μόνο να δώσει απαντήσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και να πατάξει το φαινόμενο των πλαστών αναπηρικών συντάξεων”. Ως υπουργός Υγείας συνεχίζει να είναι αποφασισμένος και τώρα περιμένουμε να “αναθεωρήσει τον ορισμό της αναπηρίας μέχρι τα τέλη Αυγούστου” (!) 

Εντωμεταξύ, τα κέντρα εκπαίδευσης παιδιών και νέων με αναπηρίες οδηγούνται σε κλείσιμο, οι κοινοτικές δομές συνεχίζουν να υποχρηματοδοτούνται (μαθαίνουμε ότι ο κ. Λοβέρδος ετοιμάζει και νέες περικοπές), οι  χρονίως πάσχοντες υποχρεώνονται να πληρώνουν από τη σύνταξή τους ακόμα και για την περίθαλψή τους στα ιδρύματα της χώρας μας...

Ωστόσο, αφορμή για αυτή την ανάρτηση είναι ένα “μεμονωμένο περιστατικό”: 

Ένας άνθρωπος με νοητική υστέρηση περιμένει εδώ και ένα χρόνο την ανανέωση της αναπηρικής σύνταξής του !

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο από 67%, ελάμβανε σύνταξη από τον ΟΓΑ μέχρι τον περασμένο Αύγουστο. Τότε η σύνταξή του διακόπηκε και του ζητήθηκε από τον ΟΓΑ να εξεταστεί εκ νέου από την α' βάθμια υγειονομική επιτροπή του ΙΚΑ, ώστε να εγκριθεί η συνέχιση της συνταξιοδότησής του.

Το να απαιτείται η επανεξέταση ενός ανθρώπου με νοητική υστέρηση, σε τακτά χρονικά διαστήματα,  για να συνεχίζεται η συνταξιοδότησή του -και κάθε φορά να διακόπτεται η συνταξιοδότηση, μέχρι να αποφανθεί η επιτροπή ότι συνεχίζει να έχει νοητική υστέρηση- είναι τουλάχιστον παράλογο. Αλλά, όπως είδαμε παραπάνω, τόσοι υπουργοί υγείας δεν κατάφεραν να θεσμοθετήσουν την “κάρτα αναπηρίας”, οπότε ...ας το προσπεράσουμε !

Στις 27 Σεπτέμβρη του 2010, λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός εξετάστηκε από την α' βάθμια υγειονομική επιτροπή, η οποία έκρινε ότι (συνεχίζει να) έχει νοητική υστέρηση.

Στις 14 Οκτώβρη, ο ΟΓΑ παρέλαβε τη γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής. Όμως, διαπίστωσε ότι η επιτροπή είχε παραλείψει να αναφέρει το ποσοστό αναπηρίας.

Στις 22 Οκτώβρη, ο ΟΓΑ επέστρεψε τη γνωμάτευση στην υγειονομική επιτροπή του ΙΚΑ, ώστε να διορθωθεί η παράλειψη. Φαίνεται ότι απαιτήθηκαν τέσσερις ολόκληροι μήνες για να συμπληρωθεί η γνωμάτευση, διότι το έγγραφο έφτασε και πάλι στον ΟΓΑ την 1η Μάρτη του 2011 !

Στη συνέχεια, η συμπληρωμένη γνωμάτευση παρέμεινε σε κάποιο συρτάρι του ΟΓΑ. Μόνο έτσι εξηγείται η καθυστέρηση άλλων τεσσάρων μηνών μέχρι να στείλει  ο ΟΓΑ, στις 30 Ιουνίου (!), στο συνταξιούχο το ενημερωτικό σημείωμα που ακολουθεί για να του γνωστοποιήσει ότι: “η αρμόδια υγειονομική επιτροπή που σας εξέτασε μετά τη λήξη του χρόνου της προσωρινής αναπηρίας σας, έκρινε ότι εξακολουθείτε να είστε κατά νόμο ανάπηρος...”.

Το καλύτερο, όμως, ο ΟΓΑ το κρατάει για το τέλος του σημειώματος. Εκεί που αναφέρει το πότε (επιτέλους) θα αρχίσει η καταβολή της σύνταξης: “...αν δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα θα σας κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό... αρχές του μηνός Αυγούστου...”


Φυσικά, ο ΟΓΑ δε θεωρεί σκόπιμο να απολογηθεί για την καθυστέρηση. Αντιθέτως, ενημερώνει ότι μπορεί να υπάρξει και άλλο πρόβλημα. Τι πρόβλημα άραγε; Να χαθεί κάποιο έγγραφο στο δρόμο; Να αρρωστήσει αυτός που έχει τη σφραγίδα; Να μην συμπεριληφθεί η νοητική υστέρηση στις αναπηρίες, με το νέο ορισμό της αναπηρίας που ετοιμάζει το Υπουργείο Υγείας;

Η συνάδελφος, που με ενημέρωσε για το περιστατικό και ασχολήθηκε με το θέμα όλο αυτό το διάστημα, πραγματοποίησε πολλές επισκέψεις στον ΟΓΑ (γιατί στον ΟΓΑ, όπως και σε πολλές άλλες υπηρεσίες, δεν τους αρέσει να σηκώνουν το τηλέφωνο) για να βρει που έχει “κολλήσει” η σύνταξη. Αναρωτιέμαι πόσο καιρό θα έπαιρνε η ανανέωση της σύνταξης, αν δεν υπήρχε κάποιος να ασχοληθεί εντατικά με το θέμα.

Το πως θα μπορούσε να επιβιώσει ένας άνθρωπος με νοητική υστέρηση χωρίς κάποιο οικονομικό βοήθημα για έναν ολόκληρο χρόνο (και βλέπουμε), δε νομίζω να απασχολεί κανέναν.

Το κυνήγι των “μαϊμούδων” είναι πιο σημαντικό.


Κυριακή 10 Ιουλίου 2011

Ιμάντες για ακινητοποίηση των παιδιών συνεχίζει να προμηθεύεται το ΚΕΠΕΠ Λεχαινών

 
Παρήγγειλαν νέα δεσμά για τα παιδιά

του Μ. Νοδάρου, από την Ελευθεροτυπία

Τη θεραπευτική τής φρίκης, με τη βίαιη καθήλωση στα κρεβάτια τους, εξακολουθεί να εφαρμόζει στα παιδιά και στους περιθαλπόμενους με σοβαρές κινητικές και νοητικές αναπηρίες η διοίκηση της «αποθήκης παιδικών ψυχών» του ΚΕΠΕΠ Λεχαινών Ηλείας, παρά τις αντίθετες κυβερνητικές εξαγγελίες, τις απόψεις των ειδικών επιστημόνων, τις διεθνείς πρακτικές και την εντολή του Συνηγόρου του Πολίτη.

Οι αρμόδιοι του ιδρύματος, αγνοώντας τις αντιδράσεις από τα ρεπορτάζ της «Ε» και τις εικόνες της ντροπής, με τα κλουβιά των μικρών παιδιών, όχι μόνο δεν κατήργησαν τα... δεσμά, αλλά προκήρυξαν διαγωνισμό (!) για την προμήθεια νέων ιμάντων, τον οποίο και ολοκλήρωσαν με την αγορά τους χωρίς να υπάρξει καμιά αντίδραση από τους αρμόδιους του υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα που έχει στη διάθεσή της η «Ε», τα οποία είναι αναρτημένα και στη «Διαύγεια», στις 8/3/2011 η διοίκηση του ιδρύματος προκήρυξε επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ιμάντων προϋπολογισμού 3.000 ευρώ. Μάλιστα για το θέμα αυτό ορίστηκε και τριμελής επιτροπή η οποία μετά την τεχνική αξιολόγηση ενέκρινε ως προμηθευτή την εταιρεία SCAN IDEAL Α.Ε., η οποία έδωσε προσφορά 2.999,97 ευρώ, δηλαδή μόλις τρία λεπτά λιγότερα από τον προϋπολογισμό της αγοράς.

Στις 17/3/2011 κι ενώ έχουν προηγηθεί τα σχετικά δημοσιεύματα για τις απάνθρωπες συνθήκες φιλοξενίας των τροφίμων στο «ίδρυμα-κολαστήριο», η διοικήτρια του ΚΕΠΕΠ Λεχαινών υπέγραψε την 475/2011 σύμβαση με την εταιρεία SCAN IDEAL Α.Ε., η οποία με βάση το συμφωνητικό προμήθευσε το ίδρυμα με:
* Ιμάντες καρπών για ακινητοποίηση του χρήστη στο κρεβάτι, 50 τεμ. x 17 ευρώ = 850 ευρώ .
* Ειδικούς ιμάντες για ακινητοποίηση στο κρεβάτι με μαγνήτη καρπών, 10 τεμ. x 77 ευρώ = 770 ευρώ .
* Ειδικούς ιμάντες για ακινητοποίηση στο κρεβάτι με μαγνήτη για πόδια, 6 τεμ. x 136,5 = 819 ευρώ .

Η χρησιμοποίηση των ιμάντων στο συγκεκριμένο ίδρυμα και η ανάγκη για την άμεση κατάργησή τους έχει επισημανθεί με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο από τον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος στις 5/4/2011 έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομερή αναφορά κάνοντας λόγο ευθέως για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη Βασανιστηρίων της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας δεν φαίνεται να δικαιολογούν την καθήλωση παρά μόνο σε ψυχιατρικές μονάδες ενηλίκων ασθενών και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, ο εγκλεισμός σε κρεβάτια/κουβούκλια θεωρείται ακατάλληλη ψυχιατρική πρακτική και συνιστά εξευτελιστική μεταχείριση».

Και προστίθεται: «Οι πρακτικές της ευρείας χρήσης κατασταλτικής φαρμακευτικής αγωγής, της καθήλωσης των παιδιών με ιμάντες στα κρεβάτια τους, της χρήσης κουβουκλίων/κρεβατιών για παιδιά με νοητική αναπηρία και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης συνιστούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των περιθαλπόμενων. Η Αρχή θεωρεί ότι οι επιλεγείσες πρακτικές εκφεύγουν σαφώς από τα όρια της νομιμότητας και αντιτίθενται σοβαρά στην υποχρέωση για σεβασμό και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των φιλοξενούμενων με βαριές νοητικές αναπηρίες».

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη Βασανιστηρίων της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας δεν φαίνεται να δικαιολογούν την καθήλωση παρά μόνο σε ψυχιατρικές μονάδες ενηλίκων ασθενών και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, ο εγκλεισμός σε κρεβάτια/κουβούκλια θεωρείται ακατάλληλη ψυχιατρική πρακτική και συνιστά εξευτελιστική μεταχείριση».

Και προστίθεται: «Οι πρακτικές της ευρείας χρήσης κατασταλτικής φαρμακευτικής αγωγής, της καθήλωσης των παιδιών με ιμάντες στα κρεβάτια τους, της χρήσης κουβουκλίων/κρεβατιών για παιδιά με νοητική αναπηρία και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης συνιστούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των περιθαλπόμενων. Η Αρχή θεωρεί ότι οι επιλεγείσες πρακτικές εκφεύγουν σαφώς από τα όρια της νομιμότητας και αντιτίθενται σοβαρά στην υποχρέωση για σεβασμό και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των φιλοξενούμενων με βαριές νοητικές αναπηρίες».

Για την προμήθεια των ιμάντων διαβάστε εδώ
 


Χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κινδυνεύουν να μείνουν κάτοχοι βιβλιαρίων απορίας

 
 
Από Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης μας ενημερώνουν ότι οι φιλοξενούμενοι που είναι κάτοχοι βιβλιαρίων απορίας κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη !

 
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας, που ήταν μέχρι τώρα αρμόδια για την ανανέωση των ατομικών βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους στα Τμήματα Κοινωνικής Μέριμνας των Δήμων. Όμως, οι Δήμοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους τη σφραγίδα που απαιτείται για την ανανέωση των βιβλιαρίων.

Πρόκειται για ένα γραφειοκρατικό πρόβλημα που θα στερήσει το δικαίωμα της πρόσβασης στις ιατρικές υπηρεσίες σε άπορους ανθρώπους με αυξημένες ιατρικές ανάγκες. Επίσης, δεν μπορούν να προμηθεύονται τα φάρμακα που χρειάζονται.

Αν σκεφτούμε ότι οι περισσότεροι φιλοξενούμενοι σε οικοτροφεία και ξενώνες παρουσιάζουν χρόνια προβλήματα υγείας και λαμβάνουν συστηματικά φαρμακευτική αγωγή, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για καθυστερήσεις.

Πόσο μακριά από τον αστικό ιστό, κύριε Πατούλη;


Γιώργος Πατούλης,  Δήμαρχος Αμαρουσίου και Αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών: “...Είμαστε υπέρ της πρόληψης και θεωρούμε ότι για την απεξάρτηση πρέπει να λαμβάνονται όλα τα επιστημονικά μέτρα, μακριά από τον αστικό ιστό για τη δημιουργία τέτοιων κέντρων...”

Δεν είναι η πρώτη φορά που η προοπτική εγκατάστασης δομών για κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες προκαλεί τις αντιδράσεις συμπολιτών μας. Ούτε η πρώτη φορά που οι τοπικοί άρχοντες πρωτοστατούν σε τέτοιου είδους αντιδράσεις. Για όσους/όσες εργαζόμαστε στο χώρο της ψυχικής υγείας, το φαινόμενο είναι συνηθισμένο και το συναντήσαμε σχεδόν σε κάθε προσπάθεια εγκατάστασης κοινοτικών δομών (ξενώνων, οικοτροφείων) σε γειτονιές της χώρας μας.  Το ενδιαφέρον, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι ότι ο κ. Γιώργος Πατούλης, εκτός από δήμαρχος, είναι γιατρός και αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών !!!

Ο κ. Πατούλης απηύθυνε επιστολή στον πρωθυπουργό, ζητώντας να μην εγκατασταθεί θεραπευτική μονάδα του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) στο νοσοκομείο ΚΑΤ και μάλιστα αναφέρεται σε “επιστημονικά μέτρα” που πρέπει να ληφθούν, τα οποία όμως δεν αναφέρει! Επίσης, σε άλλη επιστολή - απάντηση στην κριτική που δέχτηκε από τον κ. Φοίβο Ζαφειρίδη, γράφει: “Σίγουρα υπάρχουν καταλληλότεροι χώροι για τη λειτουργία μονάδων απεξάρτησης”.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο κ. Πατούλης κάτι έχει στο μυαλό του, αλλά δεν το λέει. Τουλάχιστον, στις διάφορες επιστολές που κυκλοφόρησαν στον έντυπο τύπο και στο διαδίκτυο δεν κατάφερα να βρω ποια είναι η πρότασή του. Όπως δεν βρήκα και ποια είναι τα “επιστημονικά μέτρα” ή οι “κατάλληλοι χώροι”. Υποθέτω, όμως, ότι θα βρίσκονται εκτός ορίων του Δήμου, εφόσον το Μαρούσι δεν διαθέτει απομακρυσμένες από τον αστικό ιστό περιοχές.


 Στον “αγώνα” κατά της εγκατάστασης της μονάδας του ΟΚΑΝΑ στο νοσοκομείο ΚΑΤ συμπορεύεται με τον δήμαρχο Αμαρουσίου και ο δήμαρχος Κηφισιάς, Νίκος Χιωτάκης, ο οποίος “επιστράτευσε” και την πολεοδομία γι' αυτό το σκοπό. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι για τις διαπιστωμένες από την πολεοδομία αυθαίρετες χρήσεις και κατασκευές καταστημάτων στο κέντρο της πόλης ο κ. Χιωτάκης δεν έχει δείξει ανάλογη ευαισθησία, γι' αυτό και καταδικάστηκε σε 14 μήνες φυλάκιση πριν από λίγους μήνες.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα (ευφάνταστα) επιχειρήματα όσων εναντιώνονται στην εγκατάσταση της μονάδας του ΟΚΑΝΑ στο ΚΑΤ. Για παράδειγμα, ο κ. Θ. Χατζηπρίμος, πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Αγίου Νικολάου – ΚΑΤ, υποστηρίζει ότι: “άτομα εθισμένα θα μετακινούνται με τον Ηλεκτρικό τις ώρες αιχμής και στα ίδια βαγόνια που μετακινούνται παιδιά και μητέρες που πηγαίνουν στο σχολείο. Εκεί θα δραστηριοποιούνται και τα «βαποράκια» Επίσης, θα υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις στην αύξηση του κυκλοφοριακού” και καλεί τους κατοίκους να μην επαναπαύονται “μέχρι να πετύχουμε την πλήρη ματαίωση της σχεδιαζόμενης μεταφοράς των μονάδων θανάτου στην περιοχή μας”.
Το παραπάνω επιχείρημα χρησιμοποίησε και ο δήμαρχος Κηφισιάς: “Η σχεδιαζόμενη αποκέντρωση του ΟΚΑΝΑ θα οδηγήσει στη μετακίνηση καθημερινώς εκατοντάδων ασθενών με το τρένο παράλληλα με την μετακίνηση εργαζομένων, παιδιών, μαθητών, γερόντων και άλλων ευπαθών ομάδων. Μετά τη χορήγηση της μεθαδόνης όλοι οι χρήστες θα περιφέρονται με όλες τις γνωστές παρενέργειες, στο Μαρούσι και την Κηφισιά, περιστοιχισμένοι από τον γνωστό «παραβατικό» περίγυρο των χρηστών, τα «βαποράκια», τους εμπόρους, τους κλέφτες, την οπλοκατοχή και την πορνεία...”.

Όλα αυτά συμβαίνουν το ίδιο διάστημα που το Μαρούσι ζει ιστορικές και συγκινητικές στιγμές: ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανακηρύσσεται επίτιμος δημότης της πόλης (φωτο 1), ο δήμαρχος συμμετέχει στο καλωσόρισμα των αθλητών των Special Olympics (φωτο 2) και ...η σύζυγός του βραβεύει το γιο της (!) σε τουρνουά τένις (φωτο 3). Οι φωτογραφίες είναι από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου:

φωτο 1
φωτο 2

φωτο 3
ΥΓ. Ανάλογα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και σε άλλους Δήμους. Διαβάστε:  
2008-2016 psi-action. Powered by Blogger Blogger Templates designed by Deluxe Templates. Premium Wordpress Themes | Premium Wordpress Themes | Free Icons | wordpress theme
Wordpress Themes. Blogger Templates by Blogger Templates and Blogger Templates