Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011

Ο Λοβέρδος βάζει τέλος στον ...δωρεάν εγκλεισμό

 

Οι ψυχικά πάσχοντες -και γενικότερα οι άνθρωποι με αναπηρίες- στο εξής θα πληρώνουν για τη “μόνιμη φιλοξενία τους” (δηλ. τον εγκλεισμό τους) στα ιδρύματα. Αυτό αποφάσισε ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, η εφαρμογή της απόφασης θα εξασφαλίσει “τη βιωσιμότητα  και την αποτελεσματική λειτουργία” των ιδρυμάτων, “την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και φροντίδας” και “την ανάπτυξη περαιτέρω κλινών για την εξυπηρέτηση περισσοτέρων ατόμων που χρήζουν μόνιμης φιλοξενίας” (όπως καταλαβαίνετε, μετά από όλα αυτά οι κλίνες στα ιδρύματα της χώρας μας θα γίνουν ανάρπαστες).

Φυσικά, το ίδρυμα θα ενημερώνει τον πελάτη για το κόστος της “φιλοξενίας” του και αν αυτός δεν επιθυμεί να το καταβάλει μπορεί να επιλέξει μια από τις πολλές εναλλακτικές λύσεις που του δίνονται, όπως: να μείνει κλεισμένος σε κάποιο υπόγειο, να επαιτεί στα φανάρια ή στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να πεθάνει αβοήθητος στο δρόμο κτλ

Ο Ανδρέας Λοβέρδος, δεν έχει αποφασίσει ακόμα εάν οι πελάτες θα χρεώνονται για τα υλικά που χρησιμοποιούν (ιμάντες, κλουβιά κτλ) ή τη διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο (απομόνωση). Αναμένεται νέα απόφαση, ελπίζουμε μέσα στο καλοκαίρι για να μη χαθεί η τουριστική σεζόν.

Ακολουθεί η απόφαση, την οποία μπορείτε να διαβάσετε και στο diavgeia.gov.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ
Τμήμα B’
  Αθήνα,                   27 -7-2011
Αρ. Πρωτ : Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ.
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 101 87
Πληροφορίες : Δ. Νικόλσκυ
Τηλέφωνο : 210 5227700
Εσωτ. : 194
FAX : 210 52 301 796
e-mail : d.nikolsky@yyka.gov.gr

                                                                                                               ΠΡΟΣ:
Πίνακα αποδεκτών για ενέργεια

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα:  «Καθορισμός   συμμετοχής   στη   δαπάνη   περίθαλψης   των περιθαλπόμενων   σε   νομικά πρόσωπα   δημοσίου   δικαίου   τα   οποία  παρέχουν  υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
Της παραγράφου 3 του  άρθρου 13 του ν.3868/2010 (ΦΕΚ Α΄129), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 66 του ν.3984/2011 (ΦΕΚ Α΄150)
Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.3106/2003 (ΦΕΚ Α΄30)
Των άρθρων 14 και 15 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄81)
Του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄76)

2. Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών και  λοιπών αναγκών,  την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και την αποτελεσματική λειτουργία των δημοσίων φορέων,  Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, που παρέχουν υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης σε άτομα που χρήζουν ειδικής και συνεχούς μέριμνας (χρονίως πάσχοντα), την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και φροντίδας στα άτομα αυτά, με ταυτόχρονη μείωση της κρατικής επιχορήγησης και την ανάπτυξη περαιτέρω κλινών για την εξυπηρέτηση περισσοτέρων ατόμων που χρήζουν μόνιμης φιλοξενίας.

3. Το   γεγονός, ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Οι   περιθαλπόμενοι  συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψης με παρακράτηση ποσού από τη σύνταξη που λαμβάνουν από τον ασφαλιστικό τους φορέα με ταυτόχρονη απόδοση αυτού στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που τους φιλοξενεί. Το παρακρατηθέν ποσό της σύνταξης αποδίδεται είτε απευθείας από τον ασφαλιστικό φορέα στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που φιλοξενεί τον περιθαλπόμενο είτε παρακρατείται απευθείας από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

2. Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου καθορίζεται κλιμακωτά ως ακολούθως:

α) Για σύνταξη μέχρι 360 ευρώ ποσοστό 40%
β) Για σύνταξη από 360,01 ευρώ μέχρι 500 ευρώ ποσοστό 50%
γ) Για σύνταξη από 500,01 ευρώ μέχρι 1000 ευρώ ποσοστό 60%
δ) Για σύνταξη από 1000,01 ευρώ μέχρι 1500 ευρώ ποσοστό 70%
ε) Για σύνταξη από 1500,01 ευρώ και άνω ποσοστό 80%.

3. Το ποσό που αναλογεί στις ημερολογιακές ημέρες σε μηνιαία βάση κατά τις οποίες ο περιθαλπόμενος δεν εξυπηρετείται από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αλλά διαμένει με τους οικείους του θα επιστρέφεται στον περιθαλπόμενο είτε με απευθείας καταβολή είτε με συμψηφισμό κατά τον επόμενο ημερολογιακό μήνα.

4. Το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου υποχρεούται να ενημερώνει τον περιθαλπόμενο για την παρακράτηση του αναφερόμενου ποσοστού και να ζητάει από τον περιθαλπόμενο την υποβολή κάθε εγγράφου απαραίτητου για την εφαρμογή της παρούσας.

5. Τα παρακρατηθέντα ποσά εγγράφονται στα έσοδα του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και η διαχείριση αυτών γίνεται όπως και τα υπόλοιπα έσοδα του φορέα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
             
 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

12 σχόλια:

Γαληνός είπε...

Δεν υπάρχουν λόγια.. μόνο ντροπή..

Post.Scriptum.Inter-Action. είπε...

Γαληνέ, οι πασόκοι ξεπέρασαν κάθε όριο. Έφτασαν στο σημείο να παρακρατούν τη μισή σύνταξη των ανθρώπων με αναπηρίες για να τους "φροντίζουν" στα ιδρύματα και μάλιστα το ίδιο διάστημα που πανηγυρίζουν επειδή έσωσαν τις τράπεζες.

Ανώνυμος είπε...

Αυτό που λέει ο παραπάνω κύριος: δεν υπάρχουν λόγια. Η ανθρώπινη κοινωνία, αλλά και η ατομική συνείδηση, πρέπει να έχουν κάποια όρια, αλλιώς ζούμε σε περιβάλλον ζούγκλας. Ο δικός μας φύλαρχος (που πρόσθεσε και την...κοινωνική αλληλεγγύη στην ατζέντα του, τρομάρα του) δεν έχει όρια, είναι επικίνδυνος για την κοινωνία, δεν διαφέρει σε τίποτα απολύτως από τους ναζί. Στο επόμενο στάδιο θα τις καταργήσει εντελώς τις συντάξεις γιατί οι άνθρωποι με ψυχική ασθένεια δεν είναι αρκετά παραγωγικοί για την κοινωνία που ονειρεύεται. Ας τους κλείσει σε στρατόπεδα συγκέντρωσης να μην πιάνουν και χώρο στα ιδρύματα. Πλέον φοβάμαι πολύ, δεν ξέρω τι μπορεί ακόμα να βάλει ο νους τους...

Post.Scriptum.Inter-Action. είπε...

silent, ο νους τους έχει ήδη βάλει κι άλλα -θα τα μάθουμε επίσημα το επόμενο διάστημα- και θα γίνονται πράξη όσο τους ανεχόμαστε. Κάποιος μου είχε πει ότι θα δούμε μεγαλύτερες ακρότητες από αυτές του Αβραμόπουλου. Τότε μου είχε φανεί υπερβολικό. Αρχίζω όμως να καταλαβαίνω ότι είχε δίκιο. Ναι, ο πράσινος Αβραμόπουλος αποδεικνύεται πιο επικίνδυνος.

Ανώνυμος είπε...

Αν και η τελευταία πρόταση ξεπερνά κι εμένα και τη φαντασία μου, συμφωνώ: ο Αβραμόπουλος ήταν ένας απλός απατεωνίσκος που γέμισε διακριτικά τις τσέπες του, φροντίζοντας όσο μπορούσε να μην τον πάρουν χαμπάρι. Τούτος εδώ έχει και...πλάνο! Βοήθεια μας!

Ανώνυμος είπε...

Αλλά αναρωτιέμαι ένα πράγμα: πως είναι δυνατόν το ελληνικό σύστημα υγείας να είναι 2 δεκαετίες τώρα υπό κατάρρευση (και να έχει πια καταρρεύσει οριστικά), να αφαιρούνται χιλιάδες κρεβάτια από τα νοσοκομεία την ώρα που ήδη υπάρχουν ελλείψεις, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να είναι ελλιπέστατο την ώρα που το διοικητικό για τους γνωστούς λόγους είναι υπεράριθμο, οι Έλληνες ασφαλισμένοι να πληρώνουν όλη τους τη ζωή ασύλληπτα ποσά στις ασφαλιστικές που με τη σειρά τους τα έχασαν στο τζόγο, και τα ντηλς με τις φαρμακευτικές εταιρίες να αποτελεί το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης και την ίδια ώρα ΟΛΟΙ ανεξαιρέτως οι υπουργοί υγείας ΟΛΩΝ των κυβερνήσεων να είναι τόσο δημοφιλείς και πάντα στο απυρόβλητο; Τι μας ποτίζουν;;

Post.Scriptum.Inter-Action. είπε...

silent, λογική απορία, αλλά δεν ξέρω τι μας ποτίζουν. Χημικά, μάλλον.

Ανώνυμος είπε...

Στον πηγαιμό για την Ιθάκη είσαι τόσο ηλίθιος που θα βρεθείς στην Θράκη....
Έτσι την πατήσαμε παιδιά και τώρα τρώμε ότι διαστροφή μας σερβίρουν...
Έπρεπε όμως τότε να πάρουν και τους συνδικαλιστές παραμάζωμα και να μπούμε στην Βουλή!!!
Άντε και καλή τύχη μάγκες...

Ανώνυμος είπε...

ρε παιδια τα παραλετε!!δεν ητανε αυτη η αρχικη διαθεση του κρατους.....το κρατος σκευτικε την ευθανασια...αλλα επειδη και αυτη κοστιζει σκευτικε να το παει λαου λαου...

Ανώνυμος είπε...

Πραγματικά τραγικό, ειδικά για τον γείτονά μου ο οποίος πάρκαρε την μητέρα του η οποία έχει γεροντική άνοια (και 1200 ευρώ σύνταξη) σε κρατική μονάδα αποκατάστασης.

Ανώνυμος είπε...

το πραγματικο προβλημα ισως ειναι οτι αντι να ξεσηκωθουμε και να βγουμε στους δρομους καθoμοστε και σχολιαζουμε απο τις καρεκλες μας μεσα στα blogs.

Post.Scriptum.Inter-Action. είπε...

Ανώνυμε (2:10 μ.μ.), κάπως πρέπει να επικοινωνούμε. Να μία ευκαιρία να σηκωθούμε από τις καρέκλες μας: Ανοικτή πρόσκληση για συνάντηση συντονισμού και κοινής δράσης

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
2008-2016 psi-action. Powered by Blogger Blogger Templates designed by Deluxe Templates. Premium Wordpress Themes | Premium Wordpress Themes | Free Icons | wordpress theme
Wordpress Themes. Blogger Templates by Blogger Templates and Blogger Templates